आज चन्द्रमा मकर राशिमा छन् त्यसैले दक्षिण बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज शनिबार परेकाले पूर्व दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला ।

यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।

आजको शुभ लाभादि बेला
बिहान ६:२९ बजेदेखि ७:४९ बजेसम्म काल बेला
बिहान ७:४९ बजेदेखि ९:०९ बजेसम्म शुभ बेला
बिहान ९:०९ बजेदेखि १०:२९ बजेसम्म रोग बेला
बिहान १०:२९ बजेदेखि ११:४९ बजेसम्म उद्धेग बेला
बिहान ११:४९ बजेदेखि १:०९ बजेसम्म चर बेला
दिनमा १:०९ बजेदेखि २:२९ बजेसम्म लाभ बेला
दिउँसो २:२९ बजेदेखि ३:४९ बजेसम्म अमृत बेला
दिउँसो ३:४९ बजेदेखि ५:०९ बजेसम्म काल बेला

यसमा चर भन्दा शुभ, शुभ भन्दा लाभ राम्रो, लाभ भन्दा अमृत सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । त्यसैले जे काम गर्दा पनि शुभ, लाभ र अमृत बेला पार्नुहोला ।

राहुकाल समय : बिहानमा ९:०० देखि १०:३० बजेसम्म राहुकाल समय रहनेछ । यो समय भित्र यात्रा, लेनदेन, ठूलो लगानी, नयाँ निर्णय केही पनि गर्नु परिणाम राम्रो हुँदैन । from:stv